..................... Homepage

 
     
 

Modální sonáta pro klavír / Modal Sonata for piano; 1994-95; 12´30´´

Fantazie pro housle a klavír / Fantasy for violin and piano; 1995; 10´

Tři kusy pro klarinet a klavír / Three Pieces for clarinet and piano; 1996-97; 15´

1+2+3 (Concertino pro klavír a komorní soubor) / (Concertino for piano and chamber ensemble); 1997; 9´30´´

Divertimento pro orchestr a klavír / for orchestra and piano; 1997-98; 16´30´´

Dvě dívky v prostoru s objekty (hudba k pantomimě) pro flétnu, klarinet a klavír / Two Girls In The Space With Objects (music for pantomime) for flute, clarinet and piano; 1998; 5´30´´

Procitání (Pět písní na verše Bohuslava Reynka pro soprán a komorní soubor) / Awakening (Five songs on a poems of Bohuslav Reynek for soprano and chamber ensemble); 1998; 26´

Some Strange Bird pro hoboj a klarinet / for oboe and clarinet; 1998-99; 6´30´´

Music For 18 Strings (Hudba pro 18 strun) pro el.kytaru a smyčcové trio / for el.guitar and string trio; 1999; 13´

Foucaultovo kyvadlo (Studie pro činel) pro magnetofonový pás / Foucault´s Pendulum (Study for cymbal), tape music; 1999; 4´

Sestup na hlubinu ticha pro housle, violoncello a klavír / Descent Into The Depth Of Silence for violin, violoncello and piano; 1999; 10´

Grand Rock Brillant (e)  pro basklarinet, violoncello, el.kytaru, syntezátor, el.piano a bicí / for bass clarinet, violoncello, el.guitar, synthesizer, el.piano and drums; 2000; 9´30´´

Dementia Praecox (komorní jednoaktová opera na námět S.I.Witkiewicze) pro pět zpěváků, dva herce a komorní soubor / (chamber opera in one act based on a subject of S.I.Witkiewicz) for five singers, two actors and chamber ensemble; 2000-2001; 40´

Ballo Nella Notte (Koncert pro klarinet, barytonsaxofon a komorní orchestr) / (Concerto for clarinet, baritone sax and chamber orchestra); 2001; 10´30´´

Ignition I pro libovolný počet nástrojů / for variable instruments; 2001; 10´

Distress Sonata pro ansámbl a videoprojekci / for ensemble and video projection; 2001-2002; 16´

Osten do těla pro trombón, violoncello a bicí / Thorn Into The Flesh for trombone, violoncello and percussion; 2002; 13´

I Am Your Venus pro klarinet, violoncello, el.kytaru, syntezátor, el.piano a bicí / for clarinet, violoncello, el.guitar, synthesizer, el.piano and drums; 2003; 7´

Different Colours (Made Of Tears) pro el.kytaru, klavír, bicí nástroje a smyčcový orchestr / for el.guitar, piano, percussion and string orchestra; 2003; 9´30´´

Irritating Of Inland pro dechový ansámbl, baskytaru a klavír / for wind ensemble, bass guitar and piano; 2003; 13´30´´ 

Für Elsa Zylberstein I pro flétnu, klarinet, klavír, housle, violu a cello / for flute, clarinet,   piano, violin, viola and violoncello; 2004; 7´30´´

Lamenti (scénický madrigal pro pět hlasů a sedm nástrojů na texty Francesca Micieliho) / (scenic madrigal for five voices and seven instruments on a poems of Francesco Micieli); 2004; 50´

NUBERG 05 pro komorní orchestr / for chamber orchestra; 2005; 9´30´´

Balding Patterns pro komorní orchestr / for chamber orchestra; 2005; 9´

Walk Of A White Line pro klarinet a komorní orchestr / for clarinet and chamber orchestra; 2006; 10´30´´

Frame Dreams pro trubku, trombón, violoncello, klavír a dva hráče na bicí nástroje / for trumpet, trombone, violoncello, piano and two percussion players; 2006; 12´

Lysá nad Labem (vlaková opera pro vypravěče, mužský a ženský hlas, rockovou kapelu a komorní orchestr) / (train opera for speaker, male and female voice, rock group and chamber orchestra); 2006-2007; 45´

...a beautiful noise pro klarinet, trombón, el.kytaru, klavír, housle, violoncello a sampler / for clarinet, trombone, el.guitar, piano, violin, violoncello and sampler; 2007; 12´

Jednorožec / Na poli lilií  pro vypravěče, ženský hlas, komorní soubor a elektroniku  -  Unicorn / On The Field Of Lilies  for speaker, female voice, chamber ensemble and electronics; 2007-2008,12´

Nocturne With Ray pro ženský sbor, sampler a komorní orchestr  /  for female choir, sampler and chamber orchestra; 2008; 11´

... your heart stops ... you continue writing pro komorní orchestr / for chamber orchestra; 2009; 12´30´´

Für Elsa Zylberstein II pro smyčcový orchestr / for string orchestra; 2009; 9´

Veliký slunovrat pro vypravěče, zpěvačku / kvintonistku, elektroniku a komorní soubor / The

Great Solstice for speaker, female singer / quintonist, electronics and chamber ensemble; 2010; 36´

Sunday Akathisia / Let´s Sing An Akathist pro flétnu, lesní roh, vibrafon, klavír, housle a violoncello / for flute, french horn, vibraphone, piano, violin and violoncello; 2011; 10´

Heart In Darkness pro zpěvačku / kvintonistku, elektroniku a komorní orchestr / for female singer / quintonist, electronics and chamber orchestra; 2011; 13´30´´

Not I pro sampler a komorní orchestr / for sampler and chamber orchestra; 2012; 10´

Man Of The Past pro komorní soubor a elektroniku / for chamber ensemble and electronics; 2012; 9´30´´

Pochyby pro tři herce a hudební nástroje / Dubieties for three actors and musical instruments; 2013; 10´

The Lightning Speed Of The Past pro zpěvačku / harfistku / baskytaristku, ženské vokální kvarteto, orchestr a elektroniku / for female singer / harpist / bassist, female vocal quartet, orchestra and electronics; 2014; 48´

Pierrot Dandy pro mezzosoprán, flétnu, klarinet, klavír, housle a violoncello / for mezzosoprano, flute, clarinet, piano, violin and violoncello; 2015; 2´20´´

Tasted Thoughts pro klarinet / for clarinet; 2015; 7´

I Hear The Sky pro orchestr / for orchestra; 2015; 13´

Samota pro kontratenor a cimbál / Solitude for countertenor and cimbalom; 2015; 12´30´´

Drei Familienstücke pro housle a violoncello / for violin and violoncello; 2016; 9´30´´

Praecepta Decalogi pro zpěv a klavír / for voice and piano; 2016; 8´30´´

Constellations I pro pět tanečníků, osm hudebníků a live electronics / for five dancers, eight musicians and live electronics; 2016; 70´

Trois morceaux délicieux pro klarinet, klavír, housle a violoncello / for clarinet, piano, violin and violoncello; 2016; 12´

Pravidla slušného chování v moderní společnosti (opera o sedmi scénách na námět J.-L. Lagarce) pro dva soprány, mezzosoprán, bas, činoherce a komorní orchestr / Rules for Good Manners in the Modern World (opera in seven scenes based on a subject of Jean-Luc Lagarce) for two sopranos, mezzosoprano, bass, actor and chamber orchestra; 2016-2017; 80´

Ultramarine pro symfonický orchestr / for symphonic orchestra; 2017-2018; 18´30´´

Die Schattenjahre (Tři paralelní písně pro soprán a orchestr) / The Shadowy Years (Three parallel songs for soprano and orchestra); 2018; 15´20´´

Get Ready! (Thirty Questions) pro speakera a komorní orchestr / for speaker and chamber orchestra; 2019; 10´

Kvintet pro klarinet, bicí nástroje, klavír, housle a violoncello / Quintet for clarinet, percussion, piano, violin and violoncello; 2019; 10´45´´

Come in sogno inquieto (Insomnia II) pro flétnu, klarinet, lesní roh, trombón, housle, violu, violoncello a kontrabas / for flute, clarinet, french horn, trombone, violin, viola, violoncello and contrabass; 2019; 9´

The Basement Sketches pro symfonický orchestr a klavír / for symphonic orchestra and piano; 2019-2020; 35´

Obsession / Subtle Fears pro soprán a bigband / for soprano and bigband; 2020; 9´

2004 pro komorní orchestr / for chamber orchestra; 2020; 3´30´´

Poslyšte! pro hlas a rockovou kapelu / for voice and rock group; 2020; 4´30´´

At Last (I Am Freak) pro instrumentální soubor / for ensemble; 2020; 10´